Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Samenwerking

Voordelen van samenwerking

Samenwerking met andere partijen kan een groot aantal voordelen met zich meebrengen. Hierbij valt te denken aan het delen van financiële risico’s, meer capaciteit hebben voor een snellere voortgang van een project of het delen van elkaars kennis en ervaring.

Het kan lonen om te gaan samenwerken met een andere onderneming, een kennis- of onderzoeksinstelling (in het kader van innovatie), met ROC’s, hogescholen of universiteiten. Ook een samenwerking met regionale of buitenlandse ondernemingen kan interessant zijn om exportmogelijkheden te verkennen.

Een samenwerkingsverband heeft, met het oog op subsidieregelingen, grote voordelen. Het kan een voorwaarde zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

Ook scoort het beter in tenders en kan er aanspraak worden gemaakt op een hoger subsidiepercentage en/of een hoger maximum bedrag aan subsidiabele kosten.

Er is een aantal beoordelingscriteria waaraan moet worden voldaan om subsidie te krijgen voor samenwerkingsverbanden.

Er wordt onder meer gekeken naar de aard en samenstelling van het samenwerkingsverband, een evenwichtige verdeling tussen kosten en opbrengsten en de mate waarin de samenwerkingspartners elkaar aanvullen.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.