Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Milieu & Energie

Subsidiemogelijkheden

Nederland moet één van de schoonste en zuinigste energielanden van Europa worden.
Naast energiebesparing moet ook het aandeel duurzame energie drastisch omhoog. Onder meer om dit doel te realiseren, heeft de overheid uiteenlopende subsidiemogelijkheden op het gebied van milieu en energie beschikbaar gesteld.

Deze subsidies kunnen zeer laagdrempelig zijn, maar ook zeer specifiek en complex.

Bij het verkrijgen van subsidie op het gebied van milieu en energie, kunt u denken aan projecten op het gebied van duurzaam bouwen, elektrisch rijden, benutting van restwarmte, biobrandstoffen, zonnestroom, windenergie, biomassa, reductie van overige broeikasgassen, CO2-reductie en grondstofbesparing. Het gaat bij het verkrijgen van een dergelijke subsidie om het bereiken van een gunstig verschil tussen de oude en de nieuwe situatie met betrekking tot onder meer milieuvervuiling, grondstoffen, emissies, hoeveelheid afval, toxiciteit en gebruikersduur.

Subsidies kunnen bijvoorbeeld worden aangevraagd in de volgende gevallen:

  • Het stimuleren van ontwikkelingen die leiden tot energiebesparing of milieuvriendelijke maatregelingen.
  • Het demonstreren en grootschalig toepassen van milieuvriendelijke of energiebesparende innovatieve producten.
  • De financiële ondersteuning van milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.