Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Innovatie

Innoveren om te concurreren

Innoveren is belangrijk voor bedrijven om ook in de toekomst te kunnen blijven concurreren. Kennis en ideeën moeten verder worden ontwikkeld om tot nieuwe, verbeterde producten, processen en diensten te komen. Innovatie wordt door de overheid gestimuleerd met behulp van verschillende subsidieregelingen. Het kan gaan om innovaties op het gebied van product-, proces- en programmatuurontwikkeling.

Er zijn laagdrempelige subsidieregelingen zoals de WBSO. Maar er zijn ook meer specifieke ingewikkelde subsidieregelingen waarbij eisen worden gesteld aan de mate van (technologische) innovatie en complexiteit van de op te lossen problematiek.

Eveneens wordt gelet op de originaliteit van de aanpak, de diepgang en breedte van het project, samenwerking, het economisch perspectief en andere aspecten.

 

Innovatiesubsidie kan worden verstrekt bij verschillende projectsoorten zoals haalbaarheidsonderzoeken, onderzoeksprojecten, preconcurrentiële ontwikkelingsprojecten, demonstratieprojecten, projecten rondom milieu- of energiebesparing of innovaties ten behoeve van specifieke sectoren of regio’s.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.