Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Subsidiegebieden

Er zijn meerdere aandachtsgebieden waar mogelijkheden voor subsidie zijn. De 5 belangrijkste daarvan worden onderstaand kort samengevat.

Innovatie

Kennis en ideeën moeten verder worden ontwikkeld om tot nieuwe, verbeterde producten, processen en diensten te komen.

Scholing

Op scholingsgebied bestaan er interessante subsidiemogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld de ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds).

Milieu & Energie

De overheid heeft uiteenlopende subsidiemogelijkheden op het gebied van milieu en energie beschikbaar gesteld.

Samenwerking

Financiële risico’s, meer capaciteit hebben voor een snellere voortgang van een project of het delen van elkaars kennis en ervaring.

Export

Wanneer u uw producten of diensten exporteert of wilt gaan exporteren, is het mogelijk om voor subsidie in aanmerking te komen.