Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Aanvragen

Complete subsidieaanvragen

Aansluitend op de inventarisatie verzorgen wij het gehele subsidietraject.

BPN verzorgt complete, heldere en kansrijke subsidieaanvragen. Hierbij staat het behalen van een optimaal rendement centraal. De kosten/baten afweging en de slaagkans spelen hierbij een belangrijke rol. Werkzaamheden betreffen onder meer  het opstellen en indienen van de aanvraag, het onderhouden van contacten met de subsidie verlenende instantie, het begeleiden van de projectadministratie, alsmede het opstellen van tussentijdse rapportages en de einddeclaratie. Ook bedrijfsbezoeken van subsidie verlenende instanties worden door ons voorbereid en – indien gewenst – bijgewoond.

Uw adviseur ondersteunt en begeleidt uw organisatie gedurende het gehele subsidietraject. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van de aanwezige subsidie- en kredietregelingen en de aanwezige kennis en ervaring.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.