Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Vergoeding

Voor uw subsidieverwerving

Wij vinden het belangrijk om duidelijke en transparante afspraken te maken. Onze vergoeding wordt altijd voorafgaand aan onze werkzaamheden en in overleg met de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt. In principe bieden wij hierbij de keuze tussen een vergoeding op basis van de bestede tijd (tegen een marktconform uurtarief) of een succesafhankelijke ‘no cure, no pay’ vergoeding ter hoogte van een percentage van het subsidiebedrag. Ook combinaties van beide zin uiteraard mogelijk. Maatwerk en overleg zijn ook hierop van toepassing.

Gedrevenheid en flexibiliteit kenmerkt onze aanpak. De combinatie met onze uitgebreide kennis en ervaring maakt dat wij de subsidiemogelijkheden voor onze klanten optimaal kunnen benutten. We staan door onze werkwijze goed te boek bij subsidie verlenende instanties.  Bij al onze diensten maken we gebruik van onze kennis van en ervaring op het gebied van subsidieregelingen, subsidieverwerving, administratieve processen, alsmede onze uitgebreide kennis van bedrijven en organisaties.

Subsidie aanvraag

BPN verzorgt complete en heldere, kansrijke subsidieaanvragen. Hierbij staat het behalen van een optimaal subsidierendement centraal. De kosten/baten afweging en de slaagkans spelen hierbij een belangrijke rol. Het honorarium van BPN bestaat uit een initieel basisbedrag en een percentage van de toegezegde subsidie. Bij kredietaanvragen (die van overheidswege beschikbaar worden gesteld) vragen wij een percentage van het gehonoreerde krediet.

Begeleiden financiële en administratieve afwikkeling toegezegde subsidies. Op uw verzoek draagt BPN zorg voor de adequate afhandeling van de formaliteiten, stelt de voortgangsrapportage- en eindrapportages op en ondersteunen wij u bij het opstellen van declaraties, rekeningen en urenregistraties.

De basis

BPN Bedrijfsadviseurs beschikt over een uitgebreide actuele database met alle belangrijke subsidie- en kredietregelingen. Ook hebben we met alle belangrijke subsidiegevers een goede relatie opgebouwd zodat we snel in staat zijn de haalbaarheid van uw subsidie- en kredietmogelijkheden in te schatten. Uw BPN adviseur ondersteunt en begeleid uw organisatie gedurende het gehele subsidietraject. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van de aanwezige subsidie en kredietregelingen.

Het resultaat

Expertise en ondersteuning gericht op resultaat. Dat is wat u van een BPN Adviseur kunt verwachten. De subsidieadviseurs van BPN hebben afzonderlijk meer dan 15 jaar ervaring in het succesvol begeleiden van grote en kleine bedrijven en instellingen in alle sectoren van de economie, bij subsidie- en kredietverwerving. Voor vele klanten vormen zij een onmisbare schakel bij het verkrijgen van deze extra financiële middelen.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.