Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Persoonlijke coaching

Aandacht voor professionaliseren

Binnen organisaties bestaat steeds meer aandacht voor professionaliseren. Het ontwikkelen van vaardigheden, houding en kennis van medewerkers draagt niet alleen bij aan een grotere professionaliteit, maar ook aan het rendement van de organisatie. Steeds vaker zoeken leidinggevenden en medewerkers hierbij de ondersteuning van een coach.

Individuele coaching is gericht op “inzicht” en “uitzicht”. Inzicht in eigen kwaliteiten en in gedrag in specifieke situaties. Daarnaast geeft het inzicht in de eigen opvattingen (normen en waarden) en in de effecten van (impliciete) keuzes. En tenslotte geeft het inzicht in de eigen positie en rol in de organisatie.  Uitzicht betreft het maken van keuzes, de positionering en het toepassen van nieuw gedrag. Dit heeft meer grip op situaties en doelgerichtheid tot gevolg.

In de praktijk is gebleken dat gecombineerde inzet van training, intervisie en coaching een krachtig middel is om de effectiviteit van managers en teams te vergroten.

Thema’s die aan de orde kunnen komen in een coachingstraject:

 • analyse van gedrag en de effectiviteit daarvan
 • analyse van eigen dominante opvattingen en hun effecten
 • inzicht in de eigen stijl en rolopvatting als leidinggevende
 • in kaart brengen van de eigen positie en het krachtenveld van de te managen relaties, belangen, wensen, cultuurpatronen
 • het ontwikkelen van visie op een adequate stijl en invulling van de rol als leidinggevende
 • het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden hiervoor
 • expliciete keuzes in, en aanpak van lastige situaties en managementdilemma’s
 • met keuzes samenhangende zaken als timemanagement, persoonlijke motivatie en koers, oplossen van conflicten etc.

Persoonlijk inzicht

Van tijd tot tijd krijg je met vraagstukken of problemen te maken die vragen om verheldering, waardoor duidelijk kan worden wat de meest adequate strategie is om ermee om te gaan. Een mens zit nou eenmaal zo nu en dan even vast en moet dan weer worden vlotgetrokken. Er zijn conflicten, het functioneren kan beter, de vitaliteit raakt beneden peil of mensen komen in nieuwe fases van hun levensloop, en dat roept allerlei vragen en onlustgevoelens op. Coaching is dan een prachtig instrument om de zelfsturing op een hoger plan te brengen. Je staat voor de uitdaging om je persoonlijke drijfveren en talenten af te stemmen met de doelstellingen van de organisatie en je functie. Omdat werkelijke afstemming soms een complexe bezigheid is, is het steeds minder vreemd dat een coach hierin een belangrijke plek krijgt.

Wie zijn verlangens volgt, komt vaak onvermijdelijk ook zijn angsten tegen. Trouw aan jezelf, het leven leiden zoals je diep voelt dat het overeenkomt met je levensbestemming, dat is geen sinecure. Daar is moed voor nodig en helderheid die je nu juist over jezelf vaak niet hebt. We kunnen lang gevangen zitten in verouderde en beperkende zelfbeelden, overlevingsscenario’s en desastreuze overtuigingen.

Visie op coaching

Er zijn meerdere definities van “coachen” afhankelijk van de doelen die je ermee wenst te bereiken.

“Coachen is niets anders dan het helpen zien, het tonen en het leren benutten van mogelijkheden.” (Cornelis, 1988)

“Alles wat opvoeden, opleiden, managen, leiden en coachen heet, is niets anders dan stapsgewijs ontwikkelen van de zelfsturing van de mens.” (Ton Rijkers, 2000)

BPN ziet coachen als een vorm van begeleiden gericht op expliciet geformuleerde specifieke doelen, die samenhangen met het verbeteren of het veranderen van het werkgedrag van de gecoachte. Coaching beoogt verandering te brengen bij mensen door routinegedrag dat ineffectief werkt te doorbreken. Coaching leidt hierdoor tot effectievere organisaties en effectievere mensen.

“It is not the strongest of the species that suvive, nor the most intelligent, but the most responsive to change.” (Charles Darwin)

Vanuit bovenstaande gedachte ondersteunen wij het ontwikkelproces van mens en organisatie door coaching te baseren op drie pijlers:

 • Persoonlijke ambities
 • Professionele ontwikkeling (persoons- en functiegericht)
 • Ontwikkeling en resultaten van de organisatie

BPN coacht vooral op de samenhang en verbinding van deze drie pijlers.

Wat levert het op? 

De opbrengsten van een coachingstraject kunnen, afhankelijk van de doelstellingen zijn:

 • het vergroten van het zelfbewustzijn (kwaliteiten, drijfveren, overtuigingen en blokkades)
 • het vergroten van het zelflerend vermogen en zelfsturing
 • beter omgaan met stressvolle situaties
 • effectief omgaan met belemmerende gedachten en blokkades
 • het versterken van vaardigheden

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.