Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Team coaching

Veranderen van organisaties

Het leiden en veranderen van organisaties doet een ferm beroep op de hechtheid van teams. Met teamcoaching (al dan niet in combinatie met individuele coaching) wordt deze hechtheid bevorderd en worden voorwaarden voor succes geschapen.

Bij teamcoaching wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking en communicatie in het team. Dit altijd in relatie tot de gezamenlijke taakstelling van het team en de organisatie. Hierdoor kunnen gezamenlijke opgaven beter en sneller geklaard worden.

 

De volgende voorbeelden van werkvragen kunnen aanleiding zijn
voor teamcoaching:

 • Hoe krijgen we een duidelijke, open communicatie in ons team?
 • Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op?
 • Hoe creëren we een positieve, inspirerende sfeer in dit team?
 • Hoe halen we het beste uit onze verschillende persoonlijkheden en talenten?
 • Hoe krijgen we het voor elkaar om allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen?

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

 • beelden en visies op het gewenste functioneren van het team
 • helder krijgen van de gezamenlijke opgaven van het team en ieders individuele bijdrage daaraan
 • analyse van de individuele bijdragen en kwaliteiten van de teamleden
 • sterkten en zwakten van het team als totaal
 • effectieve communicatie binnen het team
 • inzicht in macht- en invloedsfactoren in teams
 • balans tussen individuele belangen en de gezamenlijkheid
 • spelregels voor effectieve en zinvolle vergaderingen

Teamcoaching kan gecombineerd worden met trainingen en/of themadagen om het team procesmatig en inhoudelijk te ondersteunen bij verandering en verbetering.

Groeien en groei bevorderen.

In de praktijk is gebleken dat gecombineerde inzet van training, intervisie en coaching een krachtig middel is om de effectiviteit van managers en teams te vergroten. >>>

Wanneer uw leidinggevenden willen groeien in het coachen van hun team en van hun medewerkers bieden wij u een beproefde en unieke leerprocesaanpak:De te versterken vaardigheden worden in een maatwerktraining ontwikkeld, met coaching uitgediept en door middel van intervisie fijngeslepen. Coachingsgesprekken zijn bijvoorbeeld effectief bij bij het invoeren van “coachend leiderschap” (of “situationeel leidersschap”) in de organisatie.

 • Vaststellen van individuele leerdoelen en leerstijl
 • Leergroepen van zes tot tien deelnemers stellen hun eigen “coachprofiel” samen
 • Training coachingsvaardigheden
 • Intervisiebijeenkomsten waarin praktijksituaties worden behandeld
 • Individuele coaching van deelnemers
 • Workshop voor mentoren van deelnemers

Het traject kan worden afgehecht met het begeleiden (en overdragen) van enkele intervisie bijeenkomsten, waarna het team op eigen kracht verder gaat.

 

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.