Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Training

Ontwikkeling van professionals

Binnen organisaties bestaat steeds meer aandacht voor professionaliseren. Het ontwikkelen van vaardigheden, attitude en kennis van medewerkers draagt niet alleen bij aan een grotere professionaliteit, maar ook aan het rendement van de organisatie. Ook het implementeren van beleidsontwikkelingen wordt veelal ondersteund met training & coaching.

In-company managementtraining
Wij vertalen de specifieke ontwikkelingen in uw organisatie naar praktijkgerichte trainingen die snel vruchten afwerpen. Onze filosofie is dat je via ervaring het meeste leert. Daarom hanteren wij als uitgangspunt voor onze aanpak dat de deelnemers de kennis en vaardigheden binnen de eigen werkkring direct in praktijk kunnen brengen.

 • De trainingen worden in nauw overleg met de opdrachtgever ontwikkeld
 • Een persoonlijk intakegesprek vormt de basis voor het maatwerkprogramma
 • Deelnemers maken een individueel leerplan
 • De managementpraktijk doet zich ook in de training gelden, en dat brengt met zich mee dat vrijblijvendheid niet mogelijk is
 • Deelnemers worden duidelijk aangestuurd en aangespoord om nieuwe vaardigheden daadwerkelijk uit te proberen
 • De trainingen worden verzorgd door ervaren managers met trainings- en coachingservaring
 • De trainingen zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk
 • De individuele deelnemer gebruikt de groep als zijn “laboratorium”
 • Zowel de “zachte” als de “harde” kant van management komen aan bod
 • De focus ligt op de individuele manager en zijn bijdrage in de organisatie
 • Elke deelnemer krijgt een ervaren managementcoach, die hem ondersteunt bij het in de praktijk brengen van het individuele leerplan. De koppeling van training en coaching is een krachtig middel om het geleerde te verankeren en daadwerkelijk toe te passen
 • Een individueel eindverslag na de training, biedt voor deelnemer en opdrachtgever, ankerpunten voor de toekomst.

Maatwerk

Elke In-Company training is maatwerk.

Een aantal voorbeelden

Persoonlijke ontwikkeling

Basistraining

 • Inzicht in management
 • Leiding geven
 • Communicatievaardigheden
 • Feedback geven en ontvangen
 • Time-management
 • Inzicht in financieel management

Praktijktraining

 • Functionerings- en POP-gesprekken voeren
 • Coachend leidinggeven in de praktijk

Praktijkworkshop

 • Inzicht in persoonlijke competenties
 • Opstellen Persoonlijke ontwikkelingsplannen

Organisatieontwikkeling

Praktijkworkshops

 • Ambitie, doelen en strategie
 • Visie op koers, cultuur en leiding geven
 • Kernwaarden en Kerncompetenties
 • Leiderschap en Management
 • Veranderingsmanagement
 • Projectmatig werken
 • Jaarplansystematiek
 • Opstellen teamontwikkelingsplannen
 • Personele Jaarcyclus
 • Klantgericht denken en doen
 • Marketing-, Communicatie- en Acquisitieplanning
 • Customer Marketing Management

 

Deze trainingen en workshops zijn zeer geschikt voor teams.

Uitbreiding per onderwerp of een combinatie van verschillende onderwerpen is mogelijk.

 

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.

Persoonlijke aanpak

Een adviseur van BPN verstaat de kunst om snel te analyseren. U een verhelderend inzicht te geven in de sterkere én zwakkere kanten van uw huidige aanpak. Samen duiken we het probleem in, samen halen we de best haalbare oplossing naar boven. Verwacht geen vuistdikke rapporten boordevol theoretische schema’s. Wie daar behoefte aan heeft, zal erom moeten vragen. Onze dienstverlening onderscheidt zich in de eerste plaats door alert reageren en snel handelen met concrete daadkrachtige acties.

Plan direct een afspraak in met onze adviseurs.