Demmersweg 3, 7556 BN, Hengelo
074 255 25 60
info@bpn.nl

Subsidie & krediet

Voor uw subsidieverwerving

Er zijn in Nederland meer dan 1600 verschillende subsidieregelingen, afkomstig van de Europese Gemeenschap, de nationale overheid en lagere overheden. Subsidies en kredieten worden verstrekt om bepaalde ontwikkelingen van de grond te krijgen.

De regelgeving, en de veranderingen die daarop worden aangebracht, is de laatste jaren in toenemende mate complex geworden. Het gevolg is dat door bedrijven en andere instellingen zelden optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige subsidie- en kredietregelingen.

Inventarisatie

Om tot een inventarisatie van subsidiemogelijkheden te komen, is het van groot belang een goed inzicht te krijgen in de (toekomstige) activiteiten, investeringen en projecten. Op basis van gesprekken en bestudering van veelal bestaande stukken wordt geïnventariseerd welke subsidiemogelijkheden aanwezig zijn.

Subsidie aanvraag

BPN verzorgt complete en heldere, kansrijke subsidieaanvragen. Hierbij staat het behalen van een optimaal subsidierendement centraal. De kosten/baten afweging en de slaagkans spelen hierbij een belangrijke rol. Het honorarium van BPN bestaat uit een initieel basisbedrag en een percentage van de toegezegde subsidie. Bij kredietaanvragen (die van overheidswege beschikbaar worden gesteld) vragen wij een percentage van het gehonoreerde krediet. Begeleiden financiële en administratieve afwikkeling toegezegde subsidies. Op uw verzoek draagt BPN zorg voor de adequate afhandeling van de formaliteiten, stelt de voortgangsrapportage- en eindrapportages op en ondersteunen wij u bij het opstellen van declaraties, rekeningen en urenregistraties.

Vind hier informatie over onze werkvormen

De basis

BPN Bedrijfsadviseurs beschikt over een uitgebreide actuele database met alle belangrijke subsidie- en kredietregelingen. Ook hebben we met alle belangrijke subsidiegevers een goede relatie opgebouwd zodat we snel in staat zijn de haalbaarheid van uw subsidie- en kredietmogelijkheden in te schatten. Uw BPN adviseur ondersteunt en begeleid uw organisatie gedurende het gehele subsidietraject. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van de aanwezige subsidie en kredietregelingen.

Het resultaat

Expertise en ondersteuning gericht op resultaat. Dat is wat u van een BPN Adviseur kunt verwachten. De subsidieadviseurs van BPN hebben afzonderlijk meer dan 15 jaar ervaring in het succesvol begeleiden van grote en kleine bedrijven en instellingen in alle sectoren van de economie, bij subsidie- en kredietverwerving. Voor vele klanten vormen zij een onmisbare schakel bij het verkrijgen van deze extra financiële middelen.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Ontdek meer over de dienstverleningen van BPN Bedrijfsadviseurs en wat we voor u kunnen betekenen.